เมนูหลักโรงเรียน
ตรา สัญลักษณ์โรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

- ช้าง เป็นสัญลักษณ์ประจำตำบลบ้านค่ายเพราะเคยเป็นที่ตั้งค่ายช้างศึกในสมัย  รัชกาลที่ 3
- บ.ค.ว. คือ อักษรย่อของโรงเรียน
- ธงด้านซ้ายมือ คือ ธงสีประจำโรงเรียน
- ธงด้านขวามือ คือ ธงประจำจังหวัดชัยภูมิ
- กำแพง คือ กำแพงป้องกันข้าศึก
- กลีบบัว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ

ตรา สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ /ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่